Poland - Export

Poland-Export.com
Twoja droga do sukcesu
Wybrany język strony: Polski

Czy wiesz że:

Eksport/Export (z łac. ex 'poza' + portare 'nieść') - dobra, które zostały wytworzone w danym kraju, także i w Polsce, a następnie sprzedane za granicą. Dla krajów należących do Unii Europejskiej, do której należy Polska, eksport/export dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, a nie eksport/export.

Eksport/Export to także jedna z form handlu zagranicznego. Handel zagraniczny w szerokim znaczeniu obejmuje obroty bieżące oraz obroty majątkowo-kredytowe, na które oprócz odpłatnej wymiany towarów, składają się: zakup i sprzedaż za granicę dóbr niematerialnych, usług oraz innych zobowiązań. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupełnieniu brakujących dóbr oraz wykorzystaniu różnic kosztów produkcji określonych towarów w kraju i za granicą. Główny rynek zbytu dla polskiego handlu zagranicznego tj. eksportu (ok. 69% eksportu ogółem) i równocześnie główny rynek zaopatrzeniowy dla polskiej gospodarki (62% importu ogółem), zwłaszcza w zakresie dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych to kraje Unii Europejskiej.

Nasi partnerzy

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.