Poland - Export

Poland-Export.com
Twoja droga do sukcesu
Wybrany język strony: Polski

Paramentry wyszukiwania

Aby wyszukać żądaną frazę, wypełnij jedno lub więcej poniższych pól tekstowych,
a następnie kliknij przycisk 'Pokaż'.

Wyświetlanie wyników: 1 - 10 z 589 znalezionych

British Polish Business Centre


Dane teleadresowe:
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 604 521 660

WWWKontakt

Od 1992 r. wspieramy rozwój polsko-brytyjskich
kontaktów biznesowych. Blisko 500 firm zrzeszonych
w BPCC reprezentuje 25% bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w Polsce. Ściśle współpracujemy z
liderami biznesu i sektora publicznego. Promujemy
najlepsze praktyki w obszarze zrównoważonego
rozwoju. Spotkania biznesowe realizujemy w siedmiu
miastach w Polsce, w Londynie i Manchesterze.
Zapraszamy do współpracy.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

IPN Instytut Pamięci Narodowej


Dane teleadresowe:
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 581 85 22
Fax.+48 (22) 581 85 24

WWW

Zadaniem Instytutu jest gromadzenie i zarządzanie
dokumentami organów bezpieczeństwa państwa
sporządzonymi od 1944r. do 1990r. Prowadzenie
śledztw w sprawie zbrodni wojennych: nazistowskich
i komunistycznych oraz działalność edukacyjna.
W ramach Instytutu działa: Główna Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Polskiemu Narodowi, Biuro
Lustracyjne, Biuro Udostępniania i Archiwizacji
Dokumentów oraz Biuro Edukacji Publicznej.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Dane teleadresowe:
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 347 41 00
Fax.+48 (22) 522 41 00

WWW

Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmuje dział
administracji rządowej: oświata i wychowanie.
Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy
związane z pomocą stypendialną dla uczniów,
egzaminami zewnętrznymi, polityką państwa dla
młodzieży, zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem
i wynagrodzeniami, programami, dydaktycznymi
środkami nauczania oraz wychowaniem przedszkolnym,
kształceniem ogólnokształcącym i zawodowym.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo finansów


Dane teleadresowe:
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 694 55 55
Fax.+48 (22) 694 41 77

WWW

Ministerstwo Finansów jest urzędem pomocniczym
Ministra Finansów. Odpowiada za dział rządowej
administracji - finanse publiczne. Ministerstwo
pomaga Ministrowi Finansów w projektowaniu
budżetu państwa, finansowania samorządów
terytorialnych, kierowaniu sprawami podatków
oraz sprawami związanymi z długiem politycznym.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo gospodarki


Dane teleadresowe:
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 693 50 00
Fax.+48 (22) 693 40 46

WWW

Minister Gospodarki - ministerstwo kierujące
działem gospodarka. Dział gospodarka obejmuje
sprawy gospodarki, w tym gospodarczej współpracy z
zagranicą, własności przemysłowej, gospodarczej
działalności, koordynacji gospodarki, współpracy
z organizacjami samorządu gospodarczego oraz
energetyki i certyfikacji.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Infrastruktury


Dane teleadresowe:
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 630 11 22
Fax.+48 (22) 630 11 16

WWW

Ministerstwo Infrastruktury realizuje i wykonuje
zadania z działów takich jak: gospodarka morska
i gospodarka śródlądowa, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, łączność, transport drogowy,
transport morski oraz transport lotniczy. Ponad to
zajmuje się zadaniami z dziedziny telekomunikacji,
poczty oraz funduszów europejskich.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dane teleadresowe:
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 421 01 00
Fax.+48 (22) 826 07 26

WWW

Do głównych zadań ministerstwa należą między
innymi: wykonywanie i koordynacja realizacji
zadań wynikających z polityki rządu w zakresie
ochrony zabytków, inicjowanie działań na rzecz
podtrzymania tradycji narodowej, opieka i nadzór
nad szkolnictwem artystycznym, opieka nad
dziedzinami: muzyka, teatr, balet, plastyka, kino,
literatura oraz wymiana kulturalna z zagranicą.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dane teleadresowe:
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 628 67 76
Fax.+48 (22) 628 35 34

WWW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlega
pod Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który
kieruje działaniami administracji rządowej "nauka"
i "szkolnictwa wyższe" oraz jest dysponentem
budżetu na badania naukowe i badawcze zarówno
w kraju jak i za granicą. Przy Ministrze działa
Rada Nauki.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Obrony Narodowej


Dane teleadresowe:
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 628 00 31
Fax.+48 (22) 845 53 78

WWW

Zadaniem Ministerstwa jest sprawowanie ogólnego
kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego
obowiązku obrony, kierowaniem w czasie pokoju
siłami zbrojnymi, tworzenie założeń obronnych
państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i
struktury sił zbrojnych, realizowanie postanowień
i wytycznych w zakresie obrony narodowej oraz
zawieranie wojskowych umów międzynarodowych.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dane teleadresowe:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
mazowieckie, Polska

Tel.+48 (22) 661 10 00
Fax.+48 (22) 661 13 36

WWW

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy
z działu administracji rządowej „zabezpieczenie
społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny". Działy
obejmują sprawy: zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy,
rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, rządowych
inicjatyw pomocy rodzinie, funduszy emerytalnych i
ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego.


 • Oddziały
 • Zadzwoń z tłumaczem
 • Statystyki
 • Wideo
 • Mapa
 • Zobacz więcej...
<<Poprzednia1234Następna>>

Pomoc

Jeżeli nie znalazłes poszukiwanego produktu, firmy, usługi lub wyniki wyszukiwarki nie są dla Ciebie satysfakcjonujące to napisz do nas czego szukasz lub potrzebujesz. Wyślemy twoje zapytanie bezpośrednio do zainteresowanych firm.

Napisz do nas

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.