Żywność w magazynie – przechowywanie

Żywność należy do jednego z najbardziej wymagających do przechowywania towarów. Dlatego magazyny przeznaczone do jej przechowywania powinny być odpowiednio zbudowane i wyposażone, a ich pracownicy – przeszkoleni. Jak wybrać odpowiednią przestrzeń do magazynowania jedzenia?

Żywność – wymagający towar

Z czego wynikają problemy, pojawiające się przy przechowywaniu żywności? Przede wszystkim dotyczą konieczności magazynowania jedzenia:

- w odpowiedniej temperaturze,
- warunkach chłodniczych,
- w odpowiednim poziomie wilgotności,
- bez dostępu do światła.

Nawet krótkotrwałe zaniedbanie może doprowadzić do zepsucia się żywności i strat finansowych, lub do uszkodzenia opakowań.
Jak wyglądają magazyny do przechowywania żywności?

O tym, w jakich warunkach mają być przechowywane poszczególne rodzaje żywności, decyduje przede wszystkim prawo. Szczegóły dotyczące standardów magazynowania jedzenia, znajdziesz w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Określają one, jak magazyn ma:

- wyglądać,
- być wyposażony,
- zapewniać żywności optymalne warunki do przechowywania jedzenia, w tym np. jakie mają być odległości między poszczególnymi obszarami.

Szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczą przechowywania żywności w centrach logistycznych, gdzie magazynowanych jest wiele produktów różnych rodzajów, pochodzących od różnych producentów. Dotyczą także przechowywania w chłodni i mroźni, gdzie towary muszą być przechowywane w ściśle regulowanej temperaturze, posegregowane tak, by nie wpływać na siebie nawzajem negatywnie.

Przepisy szczegółowo regulują także to, jak powinni zachowywać się, pracować i ubierać pracownicy magazynu, przeznaczonego do przechowywania żywności.

Jeśli szukasz magazynu, w którym bezpiecznie przechowasz żywność – Centrum Logistyczne Fructus posiada powierzchnie do wynajęcia. Profesjonalnie zajmujemy się powierzonym towarem, dbając o to, by był przechowywany w idealnych dla siebie warunkach.