Nowy Jedwabny Szlak

Państwo Środka pragnie poszerzyć swój wpływ na świat poprzez wytyczenie szlaków komunikacyjnych, rozciągających się na dziesiątki tysięcy kilometrów. Centrum mają stanowić Chiny. W 2013 roku Xi Jinping przedstawił Inicjatywę Pasa i Szlaku (IPS) jako koncepcję mającą na celu wzmożenie przepływu towarów między Chinami a państwami znajdującymi się w Azji, Afryce oraz Europie. Sieć połączeń, zwana Nowym Jedwabnym Szlakiem, obejmowałaby zarówno drogę lądową jak i morską. Miałaby być odrodzeniem starożytnej trasy handlowej między Europą, Chinami i Bliskim Wschodem, sięgającej II wieku p.n.e.

Wszystkie drogi prowadzą do Chin

Obwołany „Projektem Stulecia” przez chińskie władze, IPS łączy ponad 70 państw zamieszkiwanych przez 65% światowej populacji oraz stanowiących 40% światowego PKB (2017). Inicjatywa obejmuje budowę obszernej sieci dróg, torów kolejowych, portów morskich, sieci energetycznych, rurociągów naftowych i gazowych oraz inne powiązane projekty infrastrukturalne. Skupiający się na lądzie Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku łączy Chiny z Azją Środkową, Europą Wschodnią i Europą Zachodnią, a Morski Szlak XXI w. to trasa prowadzącą z południowych Chin do Morza Śródziemnego poprzez wybrzeża Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Azji Środkowej. „Ice Silk Road” przechodzi przez Ocean Arktyczny łącząc Państwo Środka oraz Europę. Do projektu jednak można się przyłączyć nie będąc państwem ulokowanym przy szlakach komunikacyjnych – wśród 125 państw, które podpisały umowę o współpracę z Chinami w ramach IPS, znajdują się kraje latynoamerykańskie oraz śródlądowe kontynentu afrykańskiego.
Osiągnięcia na Szlaku

Dotychczas, 1700 projektów zostało ukończonych lub jest w budowie. Szacuje się, że do 2023 r. na projekty przeznaczy się 350 mld dolarów amerykańskich. Aby wszystko zakończyło się pomyślnie, wymagana jest współpraca zaangażowanych państw w zakresie handlu i inwestycji. Chiński rząd, oprócz udzielania pożyczek, zobowiązał się do importu towarów o wartości 2 bln dolarów amerykańskich z krajów obejmujących Nowy Jedwabny Szlak do 2022 r.

W 2017 r. Xi Jinping przedstawił efekty projektu IPS, oznajmiając, że wartość łącznych obrotów handlowych pomiędzy Chinami i innymi państwami w ramach Inicjatywy w latach 2014 – 2016, przekroczyła 3 biliony dolarów amerykańskich, a wartość inwestycji w tych krajach przekroczyła 50 mld dolarów amerykańskich.
Według chińskich władz, w 2017 r. kolejowym Nowym Jedwabnym Szlakiem przetransportowano 350 tys. TEU, a w 2018 r. – 450 tys. TEU. Jeszcze przed 2030 r. szacuje się osiągnięcie 1 mln TEU.

Po zakończeniu projektów, czas podróży korytarzami transportowymi spadnie o 12%, a zwiększą się handel (między 2,7% i 9,7%) oraz dochody, nawet o 3,4%. Inicjatywa jest w stanie uwolnić 7,6 miliona ludzi od skrajnego ubóstwa.

Wpływ na eksport z Polski do Państwa Środka

Chiny stawiają za cel między innymi zacieśnienie stosunków handlowych z Europą. Są już drugim co do wielkości importerem Polski, a szlak handlowy przeprowadzony przez niemalże jej środek umocni tę pozycję. Jako granica UE, to w Polsce przeprowadzane będą kontrole celne, a następnie dystrybucja dóbr. Ważnymi centrami logistycznymi są Łódź oraz Małaszewicze, kolejne są planowane. Rozwój infrastruktury pobudzi handel i polscy eksporterzy będą mieli szansę się wykazać, zmyślnie pożytkując przyjeżdżające wagony, aby te nie wracały puste. By jednak zaistnieć na rynku, należy najpierw zadbać o to, by oferowane produkty były konkurencyjne i atrakcyjne.


Korzystanie z nowoczesnej infrastruktury IPS skracającej czas transportu to świetna okazja na osiągnięcie lepszych obrotów. Wraz ze wzrostem eksportu pojawiają się nowe rozwiązania dla przedsiębiorców. Jedną z takich platform jest ShipHub.pl, dostosowana do potrzeb wszystkich zainteresowanych transportem towarów między Chinami a Polską. Nowy Jedwabny Szlak otwiera wiele możliwości przed eksporterami, importerami i spedytorami, a portal ShipHub ułatwia poruszanie się po zawiłościach związanych z przewozem załadunku. Oprócz indywidualnej wyceny transportu, ShipHub zapewnia dostęp do bazy wiedzy. Portal jest przydatnym narzędziem optymalizującym nakład pieniężny, a rejestracja dla importerów oraz eksporterów jest darmowa.