Data publikacji: 17-05-2019

Dobra reputacja przewoźnika

Jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dobra reputacja przewoźnika to nie tylko piękny zwrot, ale także bardzo ważny atrybut każdego przedsiębiorcy z branży transportowej. Czym jest i czy łatwo ją utracić?

Dobra reputacja przewoźnika – co to jest?

Jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika jest posiadanie przez niego dobrej reputacji. Zależy to od zrealizowania przez przedsiębiorcę szeregu wymogów. Chodzi tu o spełnienie wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa:

- handlowego,
- upadłościowego,
- o ruchu drogowym,
- płac i warunków zatrudnienia.

Przewoźnik nie może również ponosić odpowiedzialności zawodowej, być karany za przestępstwa związane z handlem ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.
Czy przewoźnik może stracić dobrą reputację?

Oczywiście, że tak! Jeśli popełni któreś z wyżej wymienionych przestępstw, utraci dobrą reputację.

Przewoźnik może również utracić dobrą reputację w wyniku naruszenia przepisów UE w zakresie:

- czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,
- maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
- kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
- badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu,
- dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób,
- bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
- instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
- praw jazdy,
- dostępu do zawodu,
- transportu zwierząt.

Przewoźnik traci dobrą reputację, w wyniku przestępstwa z zakresu:

- katastrofy w ruchu komunikacyjnym,
- spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy,
- prowadzenia w stanie nietrzeźwym,
- niezatrzymania się do kontroli,
- przewożenia narkotyków, środków odurzających,
- przestępstw administracyjnych.

Wskazaniem do przeprowadzenia kontroli działalności przewoźnika pod względem jego dobrej reputacji są 3 poważne naruszenia w ciągu roku lub 1 bardzo poważne naruszenie.
Kiedy dobra reputacja jest niezbędna?

Posiadanie dobrej reputacji jest niezbędne przy legitymowaniu się podczas ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz podczas jego wykonywania.
Jak odzyskać dobrą reputację?

Dobrą reputację można odzyskać poprzez zastosowanie środków rehabilitacyjnych, do których zaliczają się:

- zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a,
- zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
- upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr  1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
- uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,

Sankcję administracyjna uważa się za niebyłą – po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.

Źródło: https://fructustransport.com  
Zobacz również:

Pomoc

Jeżeli nie znalazłes poszukiwanego produktu, firmy, usługi lub wyniki wyszukiwarki nie są dla Ciebie satysfakcjonujące to napisz do nas czego szukasz lub potrzebujesz. Wyślemy twoje zapytanie bezpośrednio do zainteresowanych firm.

Napisz do nas

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.