Zasady magazynowania produktów chemicznych

Magazynowanie towarów chemicznych niebezpiecznych różni się od przechowywania produktów innych kategorii. Wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania powierzchni magazynowej, ale również przeszkolenia pracowników. Na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając magazyn do przechowywania produktów chemicznych?

Substancje chemiczne – jak je magazynować?

Niestety – na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Przypisywanie substancjom cechy “niebezpieczna” nie odbywa się na prostej zasadzie badania jednego czynnika – zazwyczaj odnosi się do wielu współistniejących ze sobą kwestii. Skala zagrożenia, jakie niesie za sobą magazynowanie konkretnego produktu zależy także w dużej mierze od jego fizyczno-chemicznych właściwości oraz tego, czy i jak wchodzi w reakcje z innymi substancjami.

Podstawowe zasady dotyczące przechowywania substancji chemicznych to:

- umieszczenie ich w szczelnych opakowaniach,
- dokładne oznakowanie każdego produktu,
- odizolowanie substancji od czynników zewnętrznych, w szczególności – wysokiej temperatury, wilgoci,
- zniwelowanie ryzyka mechanicznego uszkodzenia pojemnika,
- umieszczenie pojemników z substancjami chemicznymi w magazynie dobrze wentylowanym. Wentylatory powinny znajdować się poza pomieszczeniem przechowywania,
- umieszczenie produktów w magazynie, w którym nie ma systemu grzewczego.

Odpowiednio przeszkolona załoga

W magazynie specjalizującym się w przechowywaniu substancji chemicznych, dużą rolę gra przeszkolona załoga. To ona jest odpowiedzialna nie tylko za właściwe rozmieszczenie załadunku już na samym początku, ale także za regularne dbanie o to, by znajdował się w odpowiednich warunkach. Na jej barkach spoczywa także choćby ciężar regularnego sprawdzania wentylacji, której awaria może nieść dla sobą przykre skutki, zarówno dla towarów, jak i ludzi.

Jak widzisz, znalezienie odpowiedniego magazynu, specjalizującego się w przechowywaniu towarów chemicznych, nie jest łatwym zadaniem. Zanim zaufasz przedsiębiorcy, dokładnie sprawdź, jakie ma doświadczenie oraz jakie warunki magazynowania jest w stanie zaoferować.