Rok 2020 – zmiany dla kierowców i przedsiębiorców

Nowy rok zawsze przynosi zmiany w prawie, wysokości opłat oraz regulacjach, które bezpośrednio dotykają pewnych grup zawodowych. W obecnym, pojawi się wiele bezpośrednio dotyczących kierowców i przedsiębiorców. Przybliżymy Wam najważniejsze z nich.

Jakie zmiany czekają kierowców i przedsiębiorców w 2020 roku?

Problematyka przekroczenia czasu pracy

W związku z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej oraz rosnącą liczbą wypadków na drogach, jedną z rzeczy na których skupiono się w tym roku były regulacje dotyczące czasu pracy. Z dniem 1 stycznia zmieniły się sankcje za przekroczenie 48-godzinnego oraz przedłużonego 60-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Wprowadzono dwa nowe mandaty.

I tak, jeśli przekroczysz 48-godzinny tygodniowy czas pracy o mniej, niż dwie godziny, będzie czekać na Ciebie mandat w wysokości 50 zł.

Gdy natomiast w ciągu przedłużonego tygodniowego czasu pracy będziesz pracować więcej, niż 60 lecz mniej, niż 61 godzin, również zapłacisz 50 zł.
Cofanie licznika

Kolejną z podstawowych regulacji, które dotknąć przede wszystkim kierowców oraz nieuczciwych przedsiębiorców, jest wprowadzenie kary więzienia za tzw. cofanie licznika. Osoba, która dopuści się takiego czynu, będzie zagrożona karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności do 5 lat. Odpowiedzialność dotknie także osób zlecających cofnięcie licznika innym.
Wzrost stawek opłaty paliwowej

Niestety, rok 2020 przyniósł ze sobą wyższe opłaty za paliwo. Choć podwyżki są niewielkie, prawdopodobnie wszyscy odczujemy wzrost cen paliwa na stacjach.

Opłata paliwowa wzrosła:

- za 1000 litrów benzyny – z 133,21 zł do 138,49 zł,
- za 1000 litrów oleju napędowego, biokomponentów oraz mieszanek – z 297,61 zł do 306,34 zł,
- za 1000 litrów gazu – z 164,61 zł do 170,55 zł.

Wyższe wynagrodzenia

W 2020 roku podniesiono wysokość płacy minimalnej do 2 600 zł brutto, czyli o ponad 15%. W związku z tym, wzrasta także dodatek za pracę w nocy i postojowe, wysokość odpraw i odszkodowań czy dodatek za staż pracy. Wyższa będzie także składka emerytalna na ZUS.